σαβελλιόφρων

-ον, Α
αυτός που δέχεται και ακολουθεί την αίρεση τού Σαβελλίου.
[ΕΤΥΜΟΛ. < Σαβέλλιος + -φρων (< φρήν, φρενός), πρβλ. Ελληνό-φρων].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.